Dnevni pregled padavina (mm)

Izveštaj za Godina 2019

Podaci ažurirani 8/12/2019 16:49.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
10.5 0.00.00.00.011.8 0.00.3 0.00.00.3 0.0
20.00.00.00.00.00.3 0.02.6 0.06.8 4.1 8.2
30.2 1.8 0.00.01.0 0.02.9 20.8 0.4 5.8 1.4 0.0
40.00.00.00.03.1 0.00.5 0.00.00.03.3 0.0
59.0 2.5 0.5 2.3 7.7 11.9 0.00.00.08.2 1.4 0.0
60.00.00.02.9 11.7 0.00.00.00.00.015.4 0.0
70.00.00.00.00.3 0.05.0 0.012.8 0.3 0.00.0
82.9 0.3 0.00.00.00.00.3 3.7 0.00.03.1 0.3
90.3 0.00.00.04.2 0.01.3 0.3 21.4 0.04.9 ---
100.00.3 0.00.3 0.00.00.00.00.3 3.2 4.7 ---
110.010.0 0.00.00.00.3 0.00.00.00.3 0.3 ---
120.00.00.00.8 11.4 0.00.00.08.1 0.00.9 ---
130.3 0.00.01.0 5.2 0.02.5 0.00.00.00.6 ---
140.8 0.00.01.0 13.6 0.04.7 12.6 0.00.00.0---
150.00.00.00.028.3 0.00.00.00.00.00.0---
160.00.00.00.00.02.2 0.00.00.00.00.0---
170.00.3 0.00.8 0.00.5 0.00.00.5 0.00.0---
187.9 0.00.00.00.026.3 0.00.07.1 0.00.0---
190.3 0.00.00.023.7 1.5 0.00.00.00.00.0---
202.7 0.3 0.00.00.3 22.5 0.00.00.00.04.1 ---
210.00.00.00.00.3 0.3 0.00.00.00.00.0---
225.3 1.3 0.00.00.3 9.0 0.00.00.00.00.0---
232.6 0.00.02.5 0.5 15.3 0.00.00.3 0.00.0---
242.0 0.00.00.04.2 9.5 0.08.5 0.3 0.00.0---
250.00.00.3 0.00.00.00.03.2 0.6 0.00.0---
260.00.00.00.00.00.00.00.7 25.5 0.00.0---
270.00.00.08.4 0.3 0.00.00.8 0.00.01.1 ---
285.6 0.00.00.3 9.0 0.01.3 0.00.00.03.8 ---
290.0 0.00.018.6 0.3 0.00.00.9 6.2 2.3 ---
300.0 0.06.9 0.5 0.00.00.00.02.4 0.0---
310.0 0.0 1.8  0.00.0 0.3  ---
Br.dana sa pad.1482112114810129162
Ukupno mesec40.4  mm16.8  mm0.8  mm27.2  mm146.0  mm111.7  mm18.5  mm53.5  mm78.2  mm33.5  mm51.7  mm8.5  mm
Ukupno godina40.4  mm57.2  mm58.0  mm85.2  mm231.2  mm342.9  mm361.4  mm414.9  mm493.1  mm526.6  mm578.3  mm586.8  mm
 
Šema boja
< 1.0 1.0 - 2.0 2.0 - 3.0 3.0 - 4.0 4.0 - 5.0 5.0 - 6.0 6.0 - 7.0 7.0 - 8.0 8.0 - 9.0 9.0 - 10.0 10.0 - 11.0 11.0 - 12.012.0>
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather