Tendencija 12/12/2017 u 09:10

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
m/s
UDAR
m/s
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 9.5 5.1 7.7 J 75 1009.9 0.0
5 minuta ranije 9.4 5.1 7.2 J 75 1009.6 0.0
10 minuta ranije 9.3 5.1 8.7 JJZ 75 1009.6 0.0
15 minuta ranije 9.3 4.6 6.7 J 75 1009.6 0.0
20 minuta ranije 9.3 5.1 8.2 J 75 1009.6 0.0
30 minuta ranije 9.2 4.6 10.3 J 76 1009.4 0.0
45 minuta ranije 8.8 4.6 5.1 JJZ 76 1009.6 0.0
60 minuta ranije 8.6 4.1 6.7 JZ 76 1009.6 0.0
75 minuta ranije 8.6 3.6 4.1 JJI 75 1009.5 0.0
90 minuta ranije 8.8 3.6 7.2 JJZ 75 1009.7 0.0
105 minuta ranije 8.9 3.6 5.7 J 75 1009.7 0.0
120 minuta ranije 9.0 4.1 6.7 JJI 75 1009.7 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 2 dana bez padavina 09/12/2017 12:05
Juče 0.0 mm Nedelja 18.1 mm tokom 7 dana.
mesec 22.6 mm (6 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 480.5 mm ( 113 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 9.5 °C u 09:05 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 9.5 °C u 15:09 Maks > 25 °C 0 dana
mesec 12.6 °C na 08/12/2017 Najtopliji dan 8.0 °C na 08/12/2017
Godina 39.7 °C na 04/08/2017 Najtoplija noć 8.0 °C na 12/12/2017
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 7.2 °C u 04:23 Min < 0 °C 8 dana
Juče 2.3 °C u 01:13 Min < -15 °C 0 dana
mesec -2.7 °C na 07/12/2017 Najhladniji dan -0.2 °C na 03/12/2017
Godina -20.2 °C na 08/01/2017 Najhladnija noć -0.2 °C na 02/12/2017
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1009.9 hPa u 09:05 Danas 4.5 °C u 00:03
Juče 1009.6 hPa u 00:00 Juče -1.2 °C u 01:41
mesec 1033.6 hPa na 05/12/2017 mesec -4.6 °C na 10/12/2017
Godina 1040.6 hPa na 20/01/2017 Godina -21.4 °C na 08/01/2017

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 5.0 m/s JJZ
Maks. 7.8 m/s JJZ
Udar/sat 10.5 m/s
Najjači udar.
Danas 10.5 m/s S u 08:37
Juče 11.3 m/s u 17:09
mesec 11.3 m/s na 11/12/2017
Godina 17.5 m/s na 29/10/2017
Prosek najjačeg udara.
Danas 5.3 m/s S u 08:43
Juče 5.3 m/s u 16:49
mesec 6.0 m/s na 08/12/2017
Godina 10.3 m/s na 29/10/2017
Vetar
Danas 131.29 km
mesec 2230.70 km
Godina 34904.84 km