O stanici

Podaci se prikupljaju uz pomoć Nexus automatske metereološke stanice. Podaci se sakupljaju svakih 20 sekundi, a stranica se osvežava svakog minuta. Stranica i njeni podaci se sakupljaju uz pomoć Weather Display softvera. Stanica sadrži anemometar, kišomer i termo-hidro senzor postavljeni tako da daju podatke najveće preciznosti.

O Subotici

Subotica je grad i opština na severu Srbije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. Nalazi se na 46,07° severne geografske širine, 19,68° istočne geografske dužine, oko 10 km od granice s Mađarskom. Nakon što je drugi po veličini grad u Srbiji (1919), savremena Subotica je drugi najveći grad Vojvodine iza Novog Sada. Spada u multietničke gradove u Srbiji s mađarskom relativnom većinom, stanovništvo grada broji 99.981 (prema popisu iz 2002). Isto tako, danas je u Srbiji peti po veličini gradova, opština Subotica broji 148.401 ljudi. To je administrativno središte Severno-Bačkog okruga.

Osoben geografski položaj Subotice - između slivova dveju velikih reka Dunava i Tise, na granici peska i lesa - umnogome je odredio istoriju grada.

Subotica je postala značajnije naselje početkom XIII veka, kada je posle tatarskih pohoda, preživelo stanovništvo sa okolnih imanja i sela - dovedeno na strategijski odabran prostor. Uzvišenje opkoljeno vodom, na kome se danas nalazi Franjevačka crkva, bilo je idealno mesto odakle su se ljudi ravnice mogli odupreti osvajačima.

Subotica je pripadala ugarskim feudalcima koji su po dolasku turske vojske, sredinom XVI veka, izbegli u severne krajeve. Tada su Turci napuštenu plodnu zemlju naselili stanovništvom iz južnih krajeva Srbima i Bunjevcima tj. Hrvatima. Turska je vladala ovim krajevima 150 godina i tek nakon njenog odlaska, mađarsko stanovništvo se vratilo u ove krajeve. Tursku vojsku je pobedila vojska habsburške monarhije potisnuvši je duboko na jug.

Nakon što je izgubila vojni značaj, Subotica je počela da se razvija kao grad. Godine 1779. Subotica je dobila status Slobodnog kraljevskog grada koji je gradu doneo veću autonomiju i povlastice te privukao preduzimljive seljake, zanatlije i trgovce iz cele srednje Evrope.

U drugoj polovini XIX veka, nakon dolaska željeznice u grad, naglo se razvila trgovina poljoprivrednim i stočarskim proizvodima a industrijalizacija je stigla krajem XIX veka. Na prekretnici vekova, Subotica je imala: pozorište, gimnaziju, muzičku školu, ulice su bile osvetljene električnom strujom a već 1896 u grad je stigao tramvaj.

Po uzoru na Evropu, tih godina, grade se: putevi, javni objekti, najamne i privatne palate, sakralni objekti. Arhitekturom grada dominira od tada stil secesije. Tri najreprezentativnija objekta ovog stila su: Gradska kuća, sinagoga i palata Rajhl.

Nakon I Svetskog rata, Trijanonskim sporazumom (1920.) Subotica je priključena Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca koja je 1929 postala Kraljevina Jugoslavija. Od tada počinje novija istorija grada.

Inače, Subotica se prvi put pominje u pisanim dokumentima 1391. kao Zabatka. Od tada je promenila više od 200 naziva. Najkarakterističnija su Szent-Maria, Maria Theresiopolis, Maria Theresienstadt, Szabadka i Subotica.

O stranici

Stranica je šablon preuzet od CarterLake.org sa PHP konverzijom Saratoga-Weather.org.
Posebno se zahvaljujem gosp. Kevin Reed TNET Weather za njegov rad na originalnim Carterlake šablonima, i njegovom dizajnu za zajednički website PHP management.
Posebno se zahvaljujem Mike Challis Long Beach WA za generator ruže-vetrova, i uređenje CSS stila u ovom šablonu.
Takođe se zahvaljujem Ken True Saratoga-Weather.org za AJAX prikaz trenutnog stanja i integraciju TNET Weather common PHP site design za ovaj sajt.