Ensembles des GFS von NCEP

GEFS (Global Ensemble Forecast System) je ensemble GFS-a. Ensembl je kolekcija donekle različitih mogućih ishoda nekog numeričkog modela, u ovom slučaju američkog globalnog prognostičkog modela. Pouzdanost ishoda između ostalog zavisi od pouzdanosti početnih uslova, a izmereni ulazni podaci nemaju apsolutnu tačnost. GEFS karta prikazuju rezultate GFS modela izračunate koristeći 20 blago izmenjenih početnih uslova / ulaznih podataka. Tako nastaje grupa (ensemble) od 20 mogućih prognoza iscrtanih tankim krivuljama. S vremenom se prognozirane krivulje sve više udaljavaju jedna od druge, a na osnovu veličine tih udaljavanja ili raspršenja dobijamo uvid u pouzdanost prognostičkog modela.

Pouzdanost prognoze je svakim danom sve manja, a otprilike koliko je manja možete videti na sledećim GFS Ensemble meteogramima. Sve dok tanke krive nisu jako raspršene prognostički model je pouzdan.