Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 14/6/2024 01:55.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 2024104.9* 24.9 manje od proseka za Zima ...98.5 47.7 manje od proseka za Proleće ...37.1* 126.3 manje od proseka za Leto ...---240.5* 353.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2022 / Nov 2023156.0 26.2 više od proseka za Zima ...144.1 2.1 manje od proseka za Proleće ...131.2 32.2 manje od proseka za Leto ...214.3 59.8 više od proseka za Jesen ...645.6 51.7 više od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 202281.6* 48.2 manje od proseka za Zima ...72.2 74 manje od proseka za Proleće ...134.6 28.8 manje od proseka za Leto ...171.2 16.7 više od proseka za Jesen ...459.6* 134.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 2021100.4* 29.4 manje od proseka za Zima ...104.9 41.3 manje od proseka za Proleće ...149.4 14 manje od proseka za Leto ...117.1 37.4 manje od proseka za Jesen ...471.8* 122.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020119.0 10.8 manje od proseka za Zima ...85.9 60.3 manje od proseka za Proleće ...255.6 92.2 više od proseka za Leto ...105.9 48.6 manje od proseka za Jesen ...566.4 27.5 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 201983.8 46 manje od proseka za Zima ...174.0 27.8 više od proseka za Proleće ...183.7 20.3 više od proseka za Leto ...163.4 8.9 više od proseka za Jesen ...604.9 11 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018216.1 86.3 više od proseka za Zima ...161.5* 15.3 više od proseka za Proleće ...278.8 115.4 više od proseka za Leto ...77.2 77.3 manje od proseka za Jesen ...733.6* 139.7 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 201747.0 82.8 manje od proseka za Zima ...118.9 27.3 manje od proseka za Proleće ...128.9 34.5 manje od proseka za Leto ...166.2 11.7 više od proseka za Jesen ...461.0 132.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 2016162.9 33.1 više od proseka za Zima ...127.9* 18.3 manje od proseka za Proleće ...210.3 46.9 više od proseka za Leto ...233.5 79 više od proseka za Jesen ...734.6* 140.7 više od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 2015167.9 38.1 više od proseka za Zima ...145.3 0.9 manje od proseka za Proleće ...108.6* 54.8 manje od proseka za Leto ...173.4 18.9 više od proseka za Jesen ...595.2* 1.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 201490.1* 39.7 manje od proseka za Zima ...218.0 71.8 više od proseka za Proleće ...319.3 155.9 više od proseka za Leto ...231.3 76.8 više od proseka za Jesen ...858.7* 264.8 više od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 2013151.2 21.4 više od proseka za Zima ...262.7 116.5 više od proseka za Proleće ...81.5 81.9 manje od proseka za Leto ...152.4 2.1 manje od proseka za Jesen ...647.8 53.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 2012144.4 14.6 više od proseka za Zima ...126.0 20.2 manje od proseka za Proleće ...94.4 69 manje od proseka za Leto ...152.9 1.6 manje od proseka za Jesen ...517.7 76.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 2011124.2 5.6 manje od proseka za Zima ...107.9 38.3 manje od proseka za Proleće ...101.0 62.4 manje od proseka za Leto ...74.2 80.3 manje od proseka za Jesen ...407.3 186.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010197.9 68.1 više od proseka za Zima ...245.0 98.8 više od proseka za Proleće ...236.5 73.1 više od proseka za Leto ...221.0 66.5 više od proseka za Jesen ...900.4 306.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2008 / Nov 2009---------63.4* 91.1 manje od proseka za Jesen ...63.4* 530.5 manje od proseka za yearly ...
 
Maks216.1 262.7 319.3 233.5 900.4
prosek129.8 146.2 163.4 154.5 593.9
Min47.0 72.2 37.1 63.4 63.4
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.