European Storm Forecast Experiment

Prognozu izradio ESTOFEX

Šta je ESTOFEX prognoza? ESTOFEX pravi "Prognozu Oluja" svakog dana. Na mapi su prikazane mogućnosti konvektivnih oluja na području Evrope. Cilj prognoze je predvideti jaku kišu, grad, olujne udare vetra, i tornado koji oluje mogu proizvesti. Od 1. maja 2009, prati se i mogućnost ekstremne količine padavina. Dodatno, teritorija na kojoj se može očekivati grmljavina je označena žutom linijom. Za označavanje jačine pretnje, grada, olujnog vetra, tornada i ekstremne količine padavina, ESTOFEX koristi različite stepene upozorenja. Stepeni upozorenja se izdaju u zavisnosti od mogućnosti i jačine nevremena. Oluja se smatra jačom ako dolazi u kombinaciji više prethodno navedenih opasnosti.

Stepen 0

Ovaj stepen važi na području koje nije označeno stepenima 1, 2, ili 3, što znači da je verovatnoća pojavljivanja oluje zanemarljiva. Postoji 0-5% verovatnoće da se dogodi oluja u krugu prečnika od 40km od lokacije. Po definiciji o verovatnoći izolinija, verovatnoća je manja od 5% u neposrednoj blizini konture 1.

Stepen 1

Stepen upozorenja 1 odgovara verovatnoći od 5% do 15% da će se konvektivna oluja dogoditi u krugu prečnika od 40 km od lokacije. Ovo je najčešći stepen upozorenja i koristi se kada je niska opasnost od olujnog nevremena.

Stepen 2

Stepen upozorenja 2 odgovara verovatnoći većoj od 15% da će se konvektivna oluja dogoditi u krugu prečnika od 40 km od lokacije. Ovo je značajna opasnost koja izražava veću verovatnoću pojave olujnog nevremena. Iako ekstremno jake oluje nisu deo ovog stepena, postoji verovatnoća da se one dogode (3-5%).

Stepen 3

Stepen upozorenja 3 se izdaje kada postoji velika opasnost (sa verovatnoćom većom od 15%) od ekstremno jake konvektivne oluje u krugu prečnika od 40 km od lokacije. Stepen 3 se retko izdaje i označava da se više jakih oluja može očekivati u označenom prostoru.

Stepen

Pored stepena upozorenja, mapa pokazuje i žute linije: oblasti sa mogućom grmljavinom. Priprema se i izdavanje verovatnoće za grmljavinu. Mapa će prikazati 2 linije koja će odvajati oblasti sa malom | srednjom | visokom verovatnoćnom grmljavine u krugu prečnika od 40 km od lokacije na mapi.