Map

Map is loading...
Temperatura [ C° ] Taka Rose [ C° ] Vlanost [ % ] Vetar [ m/s ] Padavine danas [ mm ] Pritisak [ hPa ]

[Weather, Webcam, Lightning] Vreme, Web kamera, Detek. grmlj., [Weather, Lightning] Vreme, Detek. grmlj., [Weather, Webcam] Vreme, Web kamera, [Weather] Vreme

Na Google Mapi prikazane su lokacije trenutno uključenih stanica u mrežu.

Zeleni markeri sa brojevima pokazuju broj stanica u tom regionu - zumirajte mapu kako bi videli lokaciju stanice. Ako kliknete na marker stanice otvoriće se prozor sa opisom stanice, internet veza do web stranice te stanice, mreža kojoj je priključena i trenutni podaci sa stanice (gde je to moguće).

Za povratak na početni pregled mape kliknite srednje dugme u navigaciji.
Klikom "Enable clustering" menjate podešavanja vezana za grupisanje bliskih stanica.

Global mesonet-map script by Saratoga-Weather.org

Regional Mesonets

Povezane regionalne mreže

1110 stations in affiliated networks worldwide as of 2024-06-13 22:06:07 UTC

Karta podataka od Povezanih Regionalnih mreža i skripta od Saratoga-Weather.org.
Ako imete privatnu vremensku stanicu prezentovanu na web stranici, možete poslati zahtev kako bi se podaci sa vaše stanice prikazali u mreži koja pokriva vaše mesto.

Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]