Tendencija 02/04/2023 u 01:30

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
m/s
UDAR
m/s
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 5.9 1.5 1.5 SSZ 83 995.6 0.0
5 minuta ranije 6.0 1.0 1.5 SSZ 83 995.3 0.0
10 minuta ranije 6.1 0.0 1.0 SZ 83 995.3 0.0
15 minuta ranije 6.2 0.0 1.0 S 83 995.4 0.0
20 minuta ranije 6.3 0.0 1.5 SZ 83 995.3 0.0
30 minuta ranije 6.4 0.5 1.0 SZ 83 995.3 0.0
45 minuta ranije 6.6 0.5 1.5 SZ 83 995.3 0.0
60 minuta ranije 6.5 0.5 1.5 ZSZ 84 995.3 0.0
75 minuta ranije 6.5 0.5 1.5 SSZ 84 995.3 0.0
90 minuta ranije 6.6 0.5 1.0 JZ 84 995.3 0.0
105 minuta ranije 6.7 0.5 2.1 Z 84 995.1 2.0
120 minuta ranije 6.8 0.0 1.5 Z 85 994.9 2.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 0 dana bez padavina 01/04/2023 11:29
Juče 2.0 mm Nedelja 13.0 mm tokom 7 dana.
mesec 2.0 mm (2 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 112.0 mm ( 56 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 6.6 °C u 00:00 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 14.0 °C u 16:02 Maks > 25 °C 0 dana
mesec 14.0 °C na 01/04/2023 Najtopliji dan 11.3 °C na 01/04/2023
Godina 24.0 °C na 24/03/2023 Najtoplija noć 12.1 °C na 01/04/2023
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 5.9 °C u 01:26 Min < 0 °C 0 dana
Juče 6.6 °C u 23:52 Min < -15 °C 0 dana
mesec 5.9 °C na 02/04/2023 Najhladniji dan 11.3 °C na 01/04/2023
Godina -11.7 °C na 10/02/2023 Najhladnija noć 12.1 °C na 01/04/2023
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 995.6 hPa u 01:12 Danas 5.0 °C u 01:03
Juče 995.3 hPa u 22:41 Juče 6.3 °C u 23:41
mesec 995.6 hPa na 02/04/2023 mesec 5.0 °C na 02/04/2023
Godina 1030.8 hPa na 08/02/2023 Godina -16.2 °C na 10/02/2023
EVAPOTRANSPIRASIE KIŠA
Danas 0.0 mm Danas 0.0 mm
Juče 0.0 mm Juče 2.0 mm
mesec 0.0 mm mesec 2.0 mm
MAKSIMUM SUNCA UV MAKSIMUM.
Danas 0 W/m2 u 00:00 Danas 0.0 index u 00:00
Juče 238.1 W/m2 u 12:44 Juče 2.0 index u 12:37

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 1.4 m/s SSZ
Maks. 1.5 m/s SSZ
Udar/sat 3.0 m/s
Najjači udar.
Danas 3.1 m/s ZSZ u 00:39
Juče 6.3 m/s u 15:17
mesec 6.3 m/s na 01/04/2023
Godina 25.9 m/s na 04/02/2023
Prosek najjačeg udara.
Danas 2.0 m/s SSZ u 01:03
Juče 5.1 m/s u 15:05
mesec 5.1 m/s na 01/04/2023
Godina 20.6 m/s na 27/03/2023
Vetar
Danas 2.96 km
mesec 86.83 km
Godina 14891.85 km