Tendencija 05/12/2022 u 05:50

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
m/s
UDAR
m/s
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 4.5 3.6 4.6 JI 87 1011.2 0.0
5 minuta ranije 4.5 4.6 5.7 JJI 87 1011.2 0.0
10 minuta ranije 4.5 3.1 5.7 JI 87 1011.2 0.0
15 minuta ranije 4.6 3.1 5.1 JI 87 1011.2 0.0
20 minuta ranije 4.6 3.6 6.7 JI 86 1011.2 0.0
30 minuta ranije 4.5 3.6 5.7 JI 87 1011.2 0.0
45 minuta ranije 4.5 4.1 6.2 JJI 87 1011.2 0.0
60 minuta ranije 4.5 3.6 6.7 JJI 87 1011.2 0.0
75 minuta ranije 4.5 1.5 4.6 J 87 1011.2 0.0
90 minuta ranije 4.5 5.7 6.7 JJI 88 1011.1 0.0
105 minuta ranije 4.4 3.6 5.7 JI 88 1010.9 0.0
120 minuta ranije 4.4 3.6 4.6 JJI 88 1010.9 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 1 dan bez padavina 04/12/2022 23:39
Juče 0.3 mm Nedelja 3.8 mm tokom 7 dana.
mesec 1.3 mm (4 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 401.3 mm ( 109 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 4.6 °C u 05:21 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 7.6 °C u 12:44 Maks > 25 °C 0 dana
mesec 7.6 °C na 04/12/2022 Najtopliji dan 5.0 °C na 04/12/2022
Godina 39.5 °C na 23/07/2022 Najtoplija noć 2.8 °C na 04/12/2022
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 4.1 °C u 00:14 Min < 0 °C 2 dana
Juče 1.0 °C u 07:08 Min < -15 °C 0 dana
mesec -0.9 °C na 01/12/2022 Najhladniji dan 3.5 °C na 02/12/2022
Godina -15.1 °C na 25/01/2022 Najhladnija noć 1.5 °C na 02/12/2022
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1011.5 hPa u 00:07 Danas -0.3 °C u 00:18
Juče 1011.9 hPa u 00:01 Juče -4.6 °C u 07:08
mesec 1013.5 hPa na 03/12/2022 mesec -4.6 °C na 04/12/2022
Godina 1030.7 hPa na 20/03/2022 Godina -17.6 °C na 25/01/2022
EVAPOTRANSPIRASIE KIŠA
Danas 0.0 mm Danas 0.0 mm
Juče 0.0 mm Juče 0.3 mm
mesec 0.0 mm mesec 1.3 mm
MAKSIMUM SUNCA UV MAKSIMUM.
Danas 0 W/m2 u 00:00 Danas 0.0 index u 00:00
Juče 244.8 W/m2 u 12:08 Juče 2.0 index u 10:31

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 3.9 m/s JI
Maks. 4.7 m/s JI
Udar/sat 6.9 m/s
Najjači udar.
Danas 8.2 m/s SE u 04:13
Juče 12.9 m/s u 09:26
mesec 12.8 m/s na 04/12/2022
Godina 15.0 m/s na 07/02/2022
Prosek najjačeg udara.
Danas 6.6 m/s SE u 03:14
Juče 11.9 m/s u 11:33
mesec 11.9 m/s na 04/12/2022
Godina 40.7 m/s na 06/03/2022
Vetar
Danas 78.41 km
mesec 1063.69 km
Godina 41267.30 km