Tendencija 02/10/2023 u 13:30

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
m/s
UDAR
m/s
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 21.6 2.1 2.6 I 52 1014.6 0.0
5 minuta ranije 21.4 2.1 2.6 IJI 53 1014.9 0.0
10 minuta ranije 21.4 2.6 3.1 IJI 53 1014.9 0.0
15 minuta ranije 21.3 1.0 2.6 IJI 56 1015.0 0.0
20 minuta ranije 21.2 1.5 2.1 J 53 1015.2 0.0
30 minuta ranije 21.1 1.5 2.6 JI 53 1015.3 0.0
45 minuta ranije 21.0 1.0 1.5 ISI 53 1015.5 0.0
60 minuta ranije 21.1 2.1 3.1 I 54 1015.6 0.0
75 minuta ranije 20.9 1.5 3.6 ISI 55 1015.6 0.0
90 minuta ranije 20.7 2.1 2.6 I 54 1015.6 0.0
105 minuta ranije 20.7 0.5 2.6 J 54 1015.6 0.0
120 minuta ranije 20.8 2.1 4.1 IJI 53 1015.6 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 6 dana bez padavina 26/09/2023 05:32
Juče 0.0 mm Nedelja 18.1 mm tokom 7 dana.
mesec 0.0 mm (0 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 412.2 mm ( 136 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 21.6 °C u 13:27 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 21.4 °C u 14:26 Maks > 25 °C 0 dana
mesec 21.6 °C na 02/10/2023 Najtopliji dan 18.8 °C na 01/10/2023
Godina 37.8 °C na 17/07/2023 Najtoplija noć 16.7 °C na 01/10/2023
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 7.7 °C u 04:24 Min < 0 °C 0 dana
Juče 9.4 °C u 23:57 Min < -15 °C 0 dana
mesec 7.7 °C na 02/10/2023 Najhladniji dan 18.8 °C na 01/10/2023
Godina -11.7 °C na 10/02/2023 Najhladnija noć 10.6 °C na 02/10/2023
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1015.9 hPa u 09:32 Danas 7.4 °C u 04:10
Juče 1014.2 hPa u 10:56 Juče 9.4 °C u 23:57
mesec 1015.9 hPa na 02/10/2023 mesec 7.4 °C na 02/10/2023
Godina 1030.8 hPa na 08/02/2023 Godina -16.2 °C na 10/02/2023
EVAPOTRANSPIRASIE KIŠA
Danas 0.0 mm Danas 0.0 mm
Juče 0.0 mm Juče 0.0 mm
mesec 0.0 mm mesec 0.0 mm
MAKSIMUM SUNCA UV MAKSIMUM.
Danas 581 W/m2 u 12:14 Danas 5.0 index u 11:24
Juče 550.5 W/m2 u 12:45 Juče 5.0 index u 12:00

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 2.1 m/s I
Maks. 2.8 m/s I
Udar/sat 3.6 m/s
Najjači udar.
Danas 4.1 m/s IJI u 11:27
Juče 5.1 m/s u 14:52
mesec 4.9 m/s na 01/10/2023
Godina 25.9 m/s na 04/02/2023
Prosek najjačeg udara.
Danas 3.4 m/s IJI u 11:52
Juče 3.2 m/s u 14:26
mesec 3.4 m/s na 02/10/2023
Godina 20.6 m/s na 27/03/2023
Vetar
Danas 39.41 km
mesec 132.61 km
Godina 35948.68 km