Tendencija 21/09/2020 u 16:45

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
m/s
UDAR
m/s
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 26.4 2.1 2.6 JI 25 1005.4 0.0
5 minuta ranije 26.4 1.5 1.5 JI 25 1005.5 0.0
10 minuta ranije 26.4 2.6 2.1 ISI 25 1005.5 0.0
15 minuta ranije 26.5 2.1 3.6 I 25 1005.5 0.0
20 minuta ranije 26.5 1.5 1.5 JI 25 1005.6 0.0
30 minuta ranije 26.6 3.1 3.1 IJI 25 1005.6 0.0
45 minuta ranije 26.6 2.6 4.1 JI 25 1005.7 0.0
60 minuta ranije 26.6 2.1 2.1 JI 25 1005.8 0.0
75 minuta ranije 26.6 3.1 4.6 ISI 25 1005.8 0.0
90 minuta ranije 26.6 2.1 2.1 JJI 25 1005.9 0.0
105 minuta ranije 26.7 2.6 2.6 I 25 1005.9 0.0
120 minuta ranije 26.6 2.1 2.1 JI 25 1006.0 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 10 dana bez padavina 11/09/2020 19:38
Juče 0.0 mm Nedelja 0.0 mm tokom 7 dana.
mesec 1.9 mm (2 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 413.2 mm ( 84 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 26.8 °C u 14:30 Maks > 30 °C 5 dana
Juče 25.7 °C u 13:05 Maks > 25 °C 16 dana
mesec 31.4 °C na 12/09/2020 Najtopliji dan 26.4 °C na 15/09/2020
Godina 35.4 °C na 30/08/2020 Najtoplija noć 19.8 °C na 18/09/2020
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 11.1 °C u 03:24 Min < 0 °C 0 dana
Juče 5.6 °C u 05:27 Min < -15 °C 0 dana
mesec 5.2 °C na 19/09/2020 Najhladniji dan 17.2 °C na 19/09/2020
Godina -9.4 °C na 07/01/2020 Najhladnija noć 9.7 °C na 20/09/2020
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1007.5 hPa u 10:14 Danas 11.1 °C u 03:24
Juče 1007.7 hPa u 00:14 Juče 5.6 °C u 05:27
mesec 1015.8 hPa na 14/09/2020 mesec 4.4 °C na 19/09/2020
Godina 1035.2 hPa na 20/01/2020 Godina -9.8 °C na 25/01/2020
UV MAKSIMUM.
Danas 5.0 index u 12:29
Juče 6.0 index u 13:06

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 1.8 m/s I
Maks. 1.7 m/s I
Udar/sat 4.7 m/s
Najjači udar.
Danas 7.4 m/s IJI u 09:50
Juče 5.1 m/s u 14:48
mesec 8.4 m/s na 16/09/2020
Godina 16.7 m/s na 24/02/2020
Prosek najjačeg udara.
Danas 6.1 m/s IJI u 09:50
Juče 3.8 m/s u 13:35
mesec 6.1 m/s na 21/09/2020
Godina 11.8 m/s na 24/02/2020
Vetar
Danas 100.83 km
mesec 1743.26 km
Godina 30794.24 km