Tendencija 09/08/2022 u 22:15

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
m/s
UDAR
m/s
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 22.8 2.1 3.1 SI 71 1009.5 16.3
5 minuta ranije 22.8 2.6 4.1 ISI 70 1009.5 16.3
10 minuta ranije 22.7 0.5 2.1 SI 71 1009.5 16.3
15 minuta ranije 22.4 1.5 3.6 SI 72 1009.5 16.3
20 minuta ranije 22.2 0.5 3.1 SI 73 1009.1 16.3
30 minuta ranije 21.9 1.0 2.1 S 75 1009.1 16.3
45 minuta ranije 22.1 0.0 0.0 JI 74 1009.1 16.3
60 minuta ranije 22.5 0.5 1.0 JI 71 1008.9 16.3
75 minuta ranije 22.8 0.0 1.5 JJI 69 1008.8 16.3
90 minuta ranije 23.0 0.0 1.0 IJI 68 1008.7 16.3
105 minuta ranije 23.3 0.0 1.0 ISI 67 1008.5 16.3
120 minuta ranije 23.5 0.0 1.0 S 66 1008.5 16.3

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 16.3 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 0 dana bez padavina 09/08/2022 08:40
Juče 0.0 mm Nedelja 0.0 mm tokom 7 dana.
mesec 16.3 mm (1 dan sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 205.5 mm ( 49 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 26.3 °C u 17:29 Maks > 30 °C 7 dana
Juče 32.2 °C u 15:51 Maks > 25 °C 9 dana
mesec 36.3 °C na 06/08/2022 Najtopliji dan 31.5 °C na 06/08/2022
Godina 39.5 °C na 23/07/2022 Najtoplija noć 25.7 °C na 07/08/2022
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 16.7 °C u 06:11 Min < 0 °C 0 dana
Juče 19.1 °C u 05:52 Min < -15 °C 0 dana
mesec 12.4 °C na 01/08/2022 Najhladniji dan 21.6 °C na 09/08/2022
Godina -15.1 °C na 25/01/2022 Najhladnija noć 17.8 °C na 01/08/2022
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1010.2 hPa u 11:23 Danas 16.7 °C u 06:11
Juče 1008.1 hPa u 23:29 Juče 19.1 °C u 05:52
mesec 1010.2 hPa na 09/08/2022 mesec 12.4 °C na 01/08/2022
Godina 1030.7 hPa na 20/03/2022 Godina -17.6 °C na 25/01/2022
EVAPOTRANSPIRASIE KIŠA
Danas 0.0 mm Danas 16.3 mm
Juče 0.0 mm Juče 0.0 mm
mesec 0.0 mm mesec 16.3 mm
MAKSIMUM SUNCA UV MAKSIMUM.
Danas 909 W/m2 u 11:00 Danas 8.0 index u 10:51
Juče 1059.1 W/m2 u 12:35 Juče 9.0 index u 12:35

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 2.6 m/s SI
Maks. 2.6 m/s SI
Udar/sat 4.0 m/s
Najjači udar.
Danas 5.7 m/s NE u 12:26
Juče 7.3 m/s u 14:29
mesec 12.8 m/s na 06/08/2022
Godina 15.0 m/s na 07/02/2022
Prosek najjačeg udara.
Danas 4.8 m/s N u 12:43
Juče 5.7 m/s u 17:16
mesec 11.7 m/s na 06/08/2022
Godina 40.7 m/s na 06/03/2022
Vetar
Danas 97.87 km
mesec 1061.75 km
Godina 28552.16 km